Překladatelská soutěž
Filozofické fakulty UP

Příležitost pro jazykově nadané středoškoláky

Příležitost si vyzkoušet jaké to je být profesionálním překladatelem nejen komerčních, ale i uměleckých textů.

Příležitost poznat vysokoškolské prostředí a okusit, co jim může studium na filozofické fakultě nabídnout.

Příležitost se přesvědčit, že kvalitně odvedený překlad může přinést radost a obohacení potenciálnímu zákazníkovi i překladateli samotnému.

Soutěž vznikla v roce 2015 formou spolupráce Filozofické fakulty Univerzity Palackého s Gymnáziem Olomouc Hejčín a několika dalšími olomouckými středními školami. Postupně se rozvíjela a v roce 2020 se do ní již zapojilo na 700 studentů z desítek středních škol napříč Českem. Díky své popularitě získala partnerství s německou akademickou výměnnou službou DAAD a Mezinárodní organizací Spojeného království pro kulturní vztahy a příležitosti pro vzdělávání British Council.  Soutěž se koná pod oficiální záštitou české Jednoty tlumočníků a překladatelů.

Podporují nás:

let

cizí jazyky

soutěžících

zapojených středních škol

Pravidla letošního ročníku

2023/2024

Kdo se může zúčastnit?

Žáci vyššího stupně gymnázií a středních odborných škol, včetně maturitních ročníků.

Z jakých jazyků se bude překládat?

Z němčiny, angličtiny, francouzštiny, španělštiny či ruštiny. Pozor, úspěch nezávisí jen na dobré znalosti cizího jazyka, nýbrž neméně na vynikajícím ovládnutí češtiny.

Co se bude překládat?

Dva texty v souhrnném rozsahu jedné normostrany; jeden text publicistického nebo uměleckého stylu a jeden text odborného stylu.

Co se bude hodnotit?

Věcná přesnost a stylová přiměřenost vůči originálům, dále jazyková správnost a stylistická obratnost výsledných českých textů.

Jak můžete přihlásit svou školu?

Prostřednictvím emailu do 25. 10. 2023. Kontaktní osobou je Mgr. Hana Pavlisová (hana.pavlisova01@upol.cz).

Ve zprávě uveďte seznam jazyků, do jejichž překladu chcete své studenty zapojit, a kontakty na příslušné vyučující či na kontaktní osobu pro celou školu.

 

Kdy a kde se soutěž bude konat?

Školní kolo soutěže proběhne na všech zúčastněných středních školách ve stejné dny, a to 1. a 2. listopadu 2023.

• Středa 1. 11. 2023 školní kolo: angličtina
• Čtvrtek 2. 11. 2023 školní kolo: němčina, francouzština, španělština a ruština

V den školního kola v 7:00 obdrží kontaktní osoby elektronicky soutěžní texty, instrukce pro vyhodnocení překladů a formulář, do kterého zanesou jména výherců.

Soutěžící budou mít 120 minut na to, aby za pomoci jakýchkoli pomůcek (papírové i elektronické slovníky a internet) vytvořili co nejlepší výsledný překlad.

Vyučující budou mít do konce listopadu čas překlady vyhodnotit a zaslat zpět formulář se jmény výherců.

Za každý jazyk škola nominuje dva vítěze a jednoho náhradníka. Vítězové (v případě nemoci atd. náhradník) pak postoupí do univerzitního kola, které se bude konat 4. a 5. ledna 2024 v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci. Slavnostní vyhlášení vítězů pak proběhne 26. ledna 2024 na Filozofické fakultě UP.

 

Výsledky a závěrečné prezentace

ročníku 2021/2022

Výsledky soutěže:

Soupis vítězů v jednotlivých kategoriích ke stažení zde (.pdf).

Organizátorem soutěže je Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Největší fakulta druhé nejstarší české vysoké školy. Od roku 1573 šíříme vzdělanost a učíme myslet. V současnosti tak činíme v sedmnácti jazycích z celého světa. Ve výuce klademe důraz na liberálnost, osobní přístup ke studentům a s tím související rozvíjení individuálních schopností. Více o nás najdete zde.